Cenník

Cena : 

Jednorazový vstup : 10 Eur

Permanentka na 10 vstupov : 75 Eur

Joga rodičia a deti z elledanse : 5 Eur /vstup (dieťa zdarma)

ÚHRADA  ide na účet oz elledanse :

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245

– do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť  priezvisko / joga 

 

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa výučba prenesie do dištančnej formy prostredníctvom aplikácie ZOOM.