O mne

O mne

Mgr. Art ŠÁRKA ONDRIŠOVÁ Art.D  

Namaste

Yóge sa aktívne venujem od roku 2011, kedy ma zachránila pred operáciou 7 mm „vybehnutej“ platničky medzi L4 a L5 .Tým vždy rozosmejem lekárov… Sama sa pobavím neskôr vo chvíli, keď sa po rokoch zasa dvíham do mostíka… Takto yóga  nenápadne vkročila do môjho života, najprv ako  čisto fyzické cvičenie a dnes je neoddeliteľnou súčasťou celého  spôsobu môjho bytia.

35 rokov som na slovenskej umeleckej scéne pôsobila ako choreografka,  tanečný pedagóg, pedagóg choreografie a réžie na Katedre tanečnej tvorby na  VŠMU a 15 rokov som viedla Tanečnú školu a divadlo elledanse.

Viesť hodiny yógy vnímam ako logické vyústenie svojich dlhoročných  skúseností práce s telom, nadobudnutých v pedagogike tanca aj choreografickej praxi . Každý deň s údivom nachádzam nové prepojenia a súvislosti,  jednak medzi  fyzickou podobnosťou ale hlavne zákonitosťami platnými súčasne v tanci aj yóge.  Pružnosť, sila, nasledovanie toku pohybu, energie, koncetrácie a dychu v hodinách Flow pre mierne pokročilých a pokročilýcch  ma bezozbytku napĺňa tichou radosťou.  Rovnako si užívam postupnú a systematickú prácu s úplnými začiatočníkmi a dbám na správne a bezpečné položenie základov ich yógovej praxe.

 Absolvovala som a stále navštevujem množstvo yógových seminárov a workshopov doma i v zahraničí (Thajsko, India, Indonézia, Srí Lanka).  V súčasnosti som študentkou trojročného programu  Ayuryógy.

Yoga je pre mňa spôsob bytia, cesta nespočetných podôb, jedinečná práve tak, ako sme  jedinečnými, neopakovateľnými bytosťami my ľudia.