O mne

O mne

Mgr. Art ŠÁRKA ONDRIŠOVÁ Art.D  (1971, České Budejovice)

Namaste

Pracujem ako chopreografka, som zakladateľka a umelecká riaditeľka Tanečnej školy a divadla elledanse, v súčasnosti  pôsobím aj  ako pedagóg choreografie a réžie na Katedre tanečnej tvorby na  VŠMU v Bratislave. Yóge sa aktívne venujem od roku 2011, kedy ma zachránila pred operáciou 7 mm „vybehnutej“ platničky L4 a 5 .Tým vždy rozosmejem lekárov a ja sa bavím  tiež – najmä  vo chvíli, keď sa po rokoch zasa dvíham do mostíka… Takto yóga  nenápadne vkročila do môjho života, najprv ako  čisto fyzické cvičenie a dnes je neoddeliteľnou súčasťou  celého môjho bytia.

Viesť hodiny yógy vnímam ako logické vyústenie svojich  – už  tridsaťročných  – skúseností práce s telom, nadobudnutých v pedagogike tanca aj choreografickej praxi . Každý deň s údivom nachádzam nové prepojenia a súvislosti,  jednak medzi  fyzickou podobnosťou ale hlavne zákonitosťami platnými súčasne v tanci aj yóge. Pružnosť, sila, nasledovanie toku pohybu, energie, koncetrácie a dychu v hodinách Flow  ma bezozbytku napĺňa tichou radosťou. Absolvovala som a stále navštevujem množstvo yógových seminárov a workshopov doma i v zahraničí (Thajsko, India, Indonézia, Srí Lanka). Som držiteľkou certifikátu inštruktorka yógy 2. stupňa. Yogu je pre mňa spôsob bytia, cesta nespočetných podôb, jedinečná práve tak, ako sme  jedinečnými, neopakovateľnými bytosťami my ľudia.