Kontakt

Kontakt:

Mgr. Art Šárka ondrišová Art.D

mail: sarka.elledanse@gmail.com

tel.: 0905 144 580

Občianske združenie elledanse

Ďumbierska 3/D 831 01 Bratislava  

Mgr.art. Šárka Ondrišová, Art.D., predseda OZ

IČO  37928929

DIČ  2022362595

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245

 

Fotos by: Vladimír Holina a s prispením YOGA HOUSE, Štefánia Kažimírová