Referencie

                        

So Šárkou sa stretávam na jóge už viac ako 6 rokov a neplánujem to meniť. Jej prístup k praktizovaniu aj učeniu jógy je ovplyvnený dlhoročnými skúsenosťami choreografky a pedagogičky, čo je úplne unikátne. Holistický prístup k telu vrátane dychu, systematický prístup v cvičení ako prevencia zranení, vnímanie individuality a zároveň pokora k vlastným výzvam, to sú všetko kvality, ktoré mi doteraz dali jedine hodiny so Šárkou. Treba zažiť.

Saša, Bratislava

K Šárke chodím na jógu už tretí rok. Je kreatívna, inšpirujúca, správne prísna, tešiaca sa z pokrokov svojich študentov. Obdivujem jej kľudný prístup, schopnosť nás motivovať a spájať kolektív. Za celé tri roky som s ňou nezažila rovnakú lekciu, vždy je to pestré a nové. Vďaka jej prístupu a jóge som sa prepojila so svojim telom, cítim sa nabitá a pevná a mám doslova radosť z pohybu a teším sa na každú lekciu. Doteraz som nenašla cvičenie, kde by sa mi toto všetko spojilo. Ešte by som rada vyzdvihla, že Šárka má lektorský prístup počas cvičenia, ale po ňom sa správa veľmi kamarátsky a otvorene a vďaka tomu sme sa spojili ako veľmi dobrá a veselá partia a to ja si v dnešnej dobe veľmi cením.

Jana, Bratislava

 

Každá jedna hodina jógy má svoje čaro a dynamiku, rozhodne nie je nikdy rovnaká. Šárka do nej vkladá svoje dlhoročné skúsenosti, nadšenie a pod jej odborným vedením nás motivuje na sebe pracovať – vo vlastnom tempe 😉 Je super sledovať, čo všetko ľudské telo zvládne a kam sa môže až posunúť. Rozhodnutie začať chodiť na jógu k Šárke považujem za jedno z najlepších. Som veľmi vďačná, že takto môžem venovať čas sebe a svojmu telu. Odporúčam všetkým! 🙂

Alica, Bratislava

 

Joge sa venujem 9 rokov a zažila som niekoľko lektorov. Nie však veľmi veľa, pretože som už niekoľko rokov so Šárkou a nemám dôvod meniť. Šárkina joga naozaj jedinečná – nikdy nie je taká istá, vždy je to postupné a vnímavé cvičenie tela s prepojením na pocity a prežívanie, ktoré vedie a živý správne dýchanie. Vždy je to mentálny zážitok ale aj vedomý pocit fyzického napredovania – spevňovania tela, zväčšovania rozsahu, objavovania nových výziev. Šárka jogou žije, pracuje na sebe a s potešením a pokorou nám svoju skúsenosť odovzdáva.

Katka, Bratislava

 

Jóga so Šárkou- jednoznačne správna voľba, ak to myslíte vážne. Päť rokov s ňou ma výrazne posunulo vpred. Venuje sa celej skupine a zároveň k vám pristupuje individuálne. Šárka vie motivovať, (na)kopnúť vás tam, kam treba 🙂 atmosféra je super, takže vrelo a úprimne odporúčam!

Zuzana, Bratislava

 

Veľmi oceňujem precízny a individuálny prístup, pri ktorom Šárka nezabúda na humor, takže po hodine odídem vždy so skvelým pocitom. Práve precízne opravovanie a všímavosť na jej hodinách jógy ma posúva vpred. Vybudovala som si celkovo silu a zlepšila flexibilitu, zlepšila držanie tela a začala asány cvičiť správne. Páčia sa mi zostavy, ktoré sú vždy rozmanité a ich postupnosť mi dáva zmysel. Jej hodiny sú unikátne, pomáhajú mi zlepšovať sa v koncentrácií. Stále objavím niečo nové z jógy ako dychy, asány, myšlienky, a preto ma baví so Šárkou cvičiť.

Cyrka, Bratislava

 

Pravidelné cvičenie jogy so Šárkou už štvrtým rokom ma naučilo vnímať svoje telo iným spôsobom. Po hodinách sa vždy cítim zdravý, dobre naladený a opäť nabitý životnou energiou. Joga je pre mňa rovnako vynikajúcim doplnkom k vytrvalostným a silovým športom, ktorým sa popri joge venujem. Je pre mňa tiež nenahraditeľným zdrojom duševného oddychu a v neposlednom rade miestom, kde sa popri Šárke aj vďaka svojim superským spolužiakom vždy cítim príjemne a bezpečne. Na hodinách jógy so Šárkou je tvrdá drina ale i srandičky a všakovaké chichotance. Joga so Šárkou sa stala prirodzenou súčasťou môjho života.

Lukáš, Bratislava

                                                                                                  

There are 2 545 comments

 1. Lyle

  Take A Look At One Of The What CSGO Cases Have Butterfly Knives Industry’s Steve Jobs Of
  The What CSGO Cases Have Butterfly Knives Industry
  chroma case (Lyle)

 2. Aida

  It’s True That The Most Common Which CS GO Case Is Best To Open Debate Actually Isn’t As Black And White As You
  Think broken fang case (Aida)

 3. Nidia

  How Anal Sex Toy Price Uk Is A Secret Life Secret Life Of Anal Sex Toy Price Uk Hush 2 By
  Lovense Remote Control Vibrating Butt Plug (Nidia)

 4. Tilly

  Double Glazing Windows Birmingham Tools To Help You
  Manage Your Daily LifeThe One Double Glazing Windows Birmingham Trick
  That Every Person Must Know double glazing windows birmingham (Tilly)

 5. Vimeo

  According to laws called statutes in asbestos cases,
  victims are given an imposed time frame within which they can file a lawsuit.
  After a lawsuit has been filed attorneys from both sides collect
  evidence through a process called discovery.

  Feel free to surf to my homepage :: Vimeo